ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Derinkuyu 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007 / ខែ​កុម្ភះ / 18