1876 yılına göre vergi kayıtlarında Talas

HAN MAHALLESİ:

Toplam 171 adet ev, 1 fırın, 18 parça bahçe, 1 bezir hane, 2 mektep, 2 cami bulunan en büyük mahalleler arasındadır.

Mahalle halkının Unvan ve isimleri:

Abdul Gaffar Oğlu, Şah İsmail Oğlu, Cinci oğlu, Şahin Oğlu, Fırıncı Oğlu, Aşık İsmail Oğlu, Hacı Osman Oğlu, Feyzi Zade-Nuh-Feyzullah-Ali-Nazif Efendiler, Hacı Derviş Oğlu, Çoban Hüseyin Oğlu, Berber Seyit Oğlu, Berber Hacı Mustafa Oğlu, Tekli Oğlu, Gadı Ömer Oğlu, Zerde haklı Oğlu, Sefil Hüseyin, Altıparmak Oğlu, Gök şenel Oğlu, Çapacı Oğlu, Cebeci Oğlu, İshak Bayraktar Oğlu, Kerim Oğlu, Kel Osman Oğlu, Derviş Ağa Oğlu, Beyefendi Oğlu, Hacı Ömer Oğlu, Ali Bey Oğlu, Kefensiz Oğlu-Hüseyin Efendi, Emin Oğlu, Gadı Oğlu, Nezir Oğlu, Hacı Hürmüz Oğlu, Halef Efendi, Şaban Efendi, Küçük Osman Oğlu, Bacaz Oğlu, Taflı Oğlu, Hedikçi Oğlu, Hancı Oğlu, Kara deli Oğlu, Pilavcı Oğlu, Ağca Oğlu, Yerli Ahmet Oğlu, Kasap Hacı İbrahim Oğlu, Ahmet Efendi Oğlu, Şeyh Ağa Oğlu, İsmail Ağa Oğlu, Adil Oğlu, Sadık ağa Oğlu, Kara Oğlu, Sallan baş Oğlu, Mustafa Oğlu, Hacı Abidin Oğlu, Berber Hacı Oğlu, Abdul kadir Oğlu, Palancının Oğlu, Avut Hasan Oğlu, Hacı Musa Oğlu, Cebel Oğlu, Kaplan Oğlu, Vasus Oğlu, Dökmeci Oğlu, Gürcü Ömer Oğlu, Gülü Yuvan Oğlu, Efendi Ağa Oğlu, Hacı Seyit Oğlu, Kör Hacı Ömer Oğlu-Abdullah Efendi, Koca Mahmut Oğlu, Şah bal Oğlu, Molla Eyüp Oğlu, Hacı Bey Oğlu, Fırıncı İbrahim Oğlu, Hızarcı Hüseyin Oğlu, Hafız Mehmet, Fırıncı Hüseyin, Muslu Oğlu, Toraman Oğlu, Nakkaş Oğlu, Çopur Mehmet Oğlu, Zobu Oğlu, Bozkırlı Halil Oğlu, Minka Oğlu, Koltukçu Yusuf, Bey Böğrek Oğlu, Yeni Süleyman Oğlu, Gömeç Oğlu, Cırtlak Ali, Fırıncı Yusuf, Kara oğlu Kara Ağa, Salih Usta, Kürt Süleyman Oğlu, Pekmezci Mehmet Oğlu, Uzun Mustafa Oğlu, Seyit Mehmet Oğlu, Bekçi Osman, Bekir Mehmet Oğlu, Abdul baki Oğlu, Musi Oğlu, Uzun Mustafa, Boz Mehmet, Çoban Hacı, Nakkaş Şeyh Seyit efendi, Es Seyit Ömer Oğlu, Nakkaş oğlu, Palancı Oğlu, Deveci Oğlu, Şeyh Ali Oğlu, kasap Ahmet, Nakkaş Mehmet oğlu, Fırıncı Oğlu, Şahin Oğlu, Abdülkerim Oğlu, Hacı Ali Ağa oğlu.

HARMAN MAHALLESİ:

188 Adet ev, 11 bağ evi, 31 parça bahçe, 1 bez az dükkanı, 1 nalbant dükkanı, 1 mektebi rüştiye, 2 adet kuyu, 1 cami, 1 fırın, 1 set en, 1 ermeni mezarlığı, 1 ilk mektep ve hükümet konağı bulunan, 3 büyük mahalleden biridir.

Mahalle halkının Unvan ve isimleri:

Mustafa Ağa zade, Sallabaş Oğlu İhsan Efendi, Penpeci Oğlu, Aşlı Oğlu-Hacı Bekir Ağa, Hacı Osman Oğlu, Boz bey Oğlu, Ali Baş Oğlu, Hüseyin Efendi Oğlu Mehmet Efendi, Hacı Seyit Oğlu, Muharrem Oğlu, Hacı Mustafa Oğlu İsmail Efendi, Gök Oğlu, Aşçıbaşı Mehmet Ağa, Bağban Osman, Ali Çelebi Oğlu, Güllü Oğlu, Hacı Halil Oğlu, Müezzin Oğlu, Debbağ Oğlu, Tahir Oğlu, Hasan Dede Oğlu, İbrahim Efendi Oğlu, Gedik Ali Oğlu, Musa Emmi Oğlu, Mantıcı Oğlu, Emir Ahmet Oğlu, Hayri Oğlu, Köylü Oğlu, Bacan Hafız Bacan Oğlu, Topal Ali Oğlu, Kadir Oğlu, Manca Oğlu, Süleyman Oğlu Osman Efendi, Himmet Oğlu Hacı Osman Ağa, Alemdar Oğlu, Say Oğlu, Ali Osman Oğlu, Kara Mehmet Oğlu Ali Efendi, Ali Efendi Oğlu Mehmet Efendi, Mustafa Efendi, Mustafa Baş Oğlu, Kara Şaban Oğlu, Maviş Oğlu, Aliş Oğlu, Kara Ali Oğlu, Öksüz Oğlu, Emrullah Oğlu, Mustafa Usta Oğlu, Adlı Oğlu, Keçeli Oğlu, Kürt Ali Oğlu, Hacı Bekir Oğlu, Boz oğlu, İşli Oğlu, Kara Ahmet Oğlu, Kalfa Mahmut, Müderris Oğlu, Molla Ali Oğlu, İmam Oğlu Ali Efendi, Abdi Oğlu, Kart Oğlu, Ali Efendi Oğlu Mustafa Efendi, Ali Kaya Oğlu, Kavidan Oğlu, Sadık Ağa Oğlu, Hami Oğlu, Abit baş Oğlu, Kel Derviş Oğlu, Paracı Oğlu, Taşçı Seyit Usta Oğlu, Mahmut Ağa Oğlu, Kavas Oğlu, Güz genci oğlu, Kör Hüseyin Oğlu, Mazlum Ali Ağa Oğlu, Adil Oğlu, Arap Kızı, Öksüz Musa Oğlu, Uzun Hasan Oğlu, Kara Ahmet Oğlu, Emrullah Oğlu, Yunus Oğlu, Güpgüp zade, Köylü Oğlu Par sık, Küçük Mehmet Oğlu, Mazlum Seyit Oğlu, Hafız Oğlu, Uzun Ayak Oğlu Murat, Uzun Ayak Oğlu Nikol, Mustafa Ağa zade Mustafa Ağa-Mehmet Ağa-İsmail Ağa-Tosun Ağa, Hacı Bekir Oğlu, Kasım Oğlu, Ada Ahmet Oğlu, Kara oğlan Oğlu, Nalbant Bekir, Fırıncı İbrahim, Hacı Hasan Oğlu, Nalbant Kör Hacı, Şeyh Oğlu, Hüseyin Ali Oğlu, Hasan Usta Oğlu, Hasan Usta, Arap Oğlu, Kavaklı Oğlu, Kahya Oğlu, Seyit Ali Oğlu, Virancıklı Oğlu, Tiritçi Oğlu, Kara Şaban Oğlu, Hacı Hasan Oğlu, Hacı Osman Oğlu

Kiçiköy Mahallesi:

288 adet ev, 15 bahçeli ev, 22 parça bahçe, 1 boyahane, 1 Ermeni kilisesi, 3 fırın, 1 set en, 2 cami ve Müslümanlara ait ilk mektep, Rum milletine ait kilise, 6 adet mağaza, 1 bezir hane, 4 adet dükkandan ibaret olan Talas'ın en büyük mahallesidir. Bu mahalledeki evlerin sadece 88 adedi Türklere aittir.

Mahalle halkının Unvan ve isimleri:

Yamak Oğlu, Deli Mehmet Oğlu, İmam Mehmet Efendi Oğlu, Hallı Oğlu, Torun Oğlu, Muhtar Hüseyin Oğlu-Hasan Efendi, Kel Süleyman Oğlu, Hacı Mehmet Oğlu, Mircik Oğlu, Hacı Ağa Oğlu, İsmail Ağa Oğlu, Emrullah Oğlu, Hacı Ömer Oğlu, Ruşen Oğlu Kir kor, Kambur Oğlu İbrahim, Gök baş Kızı Meryem-Akkız, Arzuman Oğlu Serkis, Bacak Hüseyin Oğlu, Taşçı Seyit Usta, Orhan Oğlu, Şişman Oğlu Artin, Çerkez Oğlu, Hacı Ağa, Mısırlı Oğlu Agop, Bey Oğlu Közme, Topal Oğlu Han-Suva-Nikol, Yayla Oğlu Asaf, Deli Simon Oğlu, Evrayil Oğlu, Delüt Oğlu, Balcı Oğlu, Bali Oğlu, Kanbır Oğlu, Mustafa Hoca Oğlu, Şaban Oğlu,, Kel Ahmet Oğlu, Burunsuz Mustafa Hoca, Sarıoğlanlı Hüseyin, Hacı Ahmet Oğlu, Emir Ali Oğlu, Abdi Oğlu, Kara Boyun Oğlu, Melek Oğlu, Hacı Osman Oğlu, Karamancı Ohannes Oğlu, Manik Oğlu, Küçük Mehmet Oğlu, ES Seyit Oğlu, Kara Deli Oğlu, Berber Emin Oğlu, Adalı Oğlu İbrahim, Çekiç Oğlu, Koca Bayram Oğlu Boz Agop, Gaz Oğlu, Ulu Bey Oğlu Ağop, Kör Yasef Oğlu Zevcesi Sultan, Hacı Yavlım Oğlu, Tatar Simon, Çatlakcı Vasil, Hekim Oğlu Karabet, Yurki Oğlu, Tecel Oğlu Hacı Hararem Zevcesi Sufiye, Vasyus Oğlu, Keşiş Oğlu, Hamamcı Oğlu Kızı Meryem, Körpe Oğlu, Ayak Oğlu, Erzurumlu Mustafa, Tek Bıyık Oğlu Uğurlu, Meyus Oğlu, Bostancı Oğlu, Arap Serkis, Galatalı Oğlu, Babil Oğlu, Hacı Usta Oğlu Gizir, Çoban Oğlu Markus, Çıktım Oğlu, Hamur Kesen Oğlu, Tercan Oğlu, Çukurlu Oğlu, Mandalcı Oğlu, Çukurlu Simon, Bayram Oğlu Toros, Hunca Oğlu, Baklavacı Oğlu, Kalfa Yuvan, Deli Musi Oğlu, Nalbant Oğlu, Körükçü Oğlu, Mahmut Hoca Oğlu, Cırcır Derviş Oğlu, Berber İnayet Oğlu, Ok Oğlu, Ozul Oğlu, Hacı Alemdar Oğlu, Emir Süleyman Oğlu, Katırcı İbrahim, Baltacı Mehmet, Çoban Mehmet, Çoban Hüseyin, Cırlak Hüseyin Oğlu, Ali Oğlu, Çolak Osman Oğlu, Deli Ömer Oğlu, Ayyedim Oğlu, Madenli Dudu Oğlu, Acemi Hacı Mehmet Oğlu, Sarımsaklı Halil Oğlu, Çoban Oğlu, Kır Yasin Oğlu, Şeyh Hüseyin Oğlu, Hakim Oğlu Uğurlu, Bıçakçı Kirkor, Balak Mehmet Oğlu, Cam Göz Oğlu, Emir Ahmet Oğlu, Mustafa Çavuş Oğlu, Memiş Oğlu, Hayta Oğlu, Koca Hasan Oğlu, Neslihan Oğlu, Kara Mustafa Oğlu, Ak Mehmet Oğlu, İsmail Oğlu Ali Efendi, Güdük Hüseyin Oğlu, Berber Emin Oğlu, Çoban İsmail, Demirci Oğlu Markus, Bedik Oğlu, Kızıl Keşiş, Hava Oğlu Küçük Ali, Sezer Oğlu, Zambak Oğlu, Çil Mehmet Oğlu, Hanaz Oğlu, Kapusuz Oğlu, Hantah Agop, Gazar Oğlu, Karakefre Oğlu, Ruşen Oğlu Hacı Murat, Ganbır Oğlu Hasan, Elli Altı Oğlu, Yarbastı Oğlu, Recep Oğlu, Nalbant Oğlu Koca Evsap, Taflı Oğlu, Hacı Hüseyin Oğlu, Kürt Oğlu, Recep Oğlu, Çopur Ömer Oğlu, Ali Nek Oğlu, Musa Oğlu, Çerkez Oğlu, Hacı Ağa, Manik Oğlu, Çıkıncı Haralem, Eğri Boyun Oğlu, Karabedus Oğlu, Kanlı Hasan Oğlu, Ehanus Oğlu, Bacak Oğlu, Eyya Oğlu, Koca Oğlu, Koca Oğlu, Koca Gavril Oğlu, Gazaz Serkis, Gaz İbrahim Oğlu, Pekmez Oğlu Kaspar-malgün, Çerkez Oğlu Semak, Hacı Hurşit Oğlu Şaban veNeçip Efendi, Bıdılık Oğlu, Hanaz Oğlu, Hacı Seyit Ağa, Deli Musi Oğlu, Şeyh Gamber Oğlu, Kel İbrahim Oğlu, Kara Boyun Oğlu, Kapusuz Oğlu, Şanlı Oğlu, Hacı Hasan Oğlu.

Derviş Mahallesi:

106 adet ev, 2 dükkan, 1 fırın, 1 set en, 4 parça bahçe 15 adet bahçeli ev bulunmaktadır.

Mahalle halkının Ünvan ve isimleri:

Gadı Oğlu, Maksut Oğlu, Kalaycı Oğlu, Kuyumcu oğlu, Deli Kalfa Oğlu, Balaban Oğlu, Tavukçu Oğlu, Uzun ayak Oğlu, Martil Oğlu, Ağa Bedüs Oğlu , Çektim Oğlu, Kara Külah Oğlu, Kafa Oğlu, Ban deli Oğlu, Sarraf Oğlu, Şirin Kızı, Akça Oğlu, Bayram Oğlu, Koca Del üt Oğlu, Koca Gök şen kızı, Keşiş Oğlu, Kös denli Oğlu, Köstek Oğlu, Koca Abaza Oğlu, Yiğit Baş Oğlu, Kürkçü Oğlu, Toz ak Oğlu, Karaman Oğlu, Kara Deli Oğlu, Topal İbrahim Oğlu, Mengüş Oğlu, Kulak Oğlu, Kaptan Oğlu, Kes terci Oğlu, Ayna Oğlu, Kulak Oğlu Derviş, Bedüs Oğlu, Sarı Aslan oğlu, Berber Ay Yalı, Kod an Vasil, Çerkez Oğlu, Yağlı Oğlu, Kalpakçı Kızı, Hacim Oğlu, Sütsüz Oğlu, Koca Köse Oğlu, Çıkrıkçı Oğlu, Türedi Oğlu, Mihal Oğlu, Çam Göz Oğlu, Yaz gel Oğlu, Beyler Oğlu, Bursalı Oğlu, Irmak Oğlu, İstavri Oğlu, Arz uman Oğlu, Sarıyurdan Oğlu, Bacak Oğlu, Çoban Oğlu, Miyadi Oğlu, Çam Oğlu, Edsacıl Oğlu

Mahalledeki isimler:

Aslan, Yuvan, Yurdan, Haralem, Bali, Murat, Enesti, Mihal, Karallem, Sufiye, Mırne, İbraham, Nifaset, Suva, Derviş, Ayyalı, Vasil, Meryem, Enjiya,

İbiş mahallesi:

11 Adet ev, 1 Kilise (Rum Milletine ait), 1 kuyu mevcuttur.

Mahalle Halkının ünvan ve isimleri:

Nakir Oğlu, Mazlum Yasef Oğlu, Eskidi Oğlu, Kös dek Oğlu, Karaca viranlı Oğlu, Kiryakü Oğlu, Elmacı Oğlu Zevcesi Gülene.

Hancı Mahallesi:

46 adet ve, 2 mağaza, 1 boya hane, 2 ahır mevcuttur.

Mahalle Halkının Unvanları:

Kıra yan Oğlu, Eskidi Oğlu, Mastır Oğlu, Bedür Oğlu, Gök şen Oğlu, Hacı Bali Oğlu, Sarı Menkü Oğlu, Hancı Oğlu, Kokulu Oğlu, İskender Oğlu, Erkek Oğlu, Kasap Yuvan, Belkis Oğlu, Kalaycı Oğlu, Anduk Oğlu, Ercil Oğlu, Rum Kilisesi Vakıf mütevellisi Arzum an Oğlu Bedüs, Gözü büyük Oğlu, Hiristofor Oğlu, Bursalı Oğlu, Kayserili Akbil Oğlu, Yalı Oğlu, Dirmit Oğlu, Bacak Oğlu

Mahalledeki isimler:

Bedus, Man Bedus, Mihal, Meğriyi, İskender, Nazarri, Simon, Sufiye.

Çerkez Mahallesi:

40 adet ev, 1 dükkan, 1 mektep (Rum milletine ait) mevcuttur.

Mahalle Halkının Unvanları:

Yakuf, Agop, Ohannes, Mardiros, Yasef, Yuvani, Karabet, Çerkez, Parsık, Merven, Susan.

Çekiççi Mahallesi:

45 adet ev, 1 kuyu, 5 ahır mevcuttur.

Mahalle Halkının Unvanları:

Dadır Oğlu, Uzun Oğlu, Aşık Kirkor Oğlu, Hacınlı Oğlu, Çatal Artın, Boynu İnce Oğlu Deli Sinan, Garip Mardiros Oğlu, Hancı Oğlu, Apdal Oğlu, Handi Oğlu, Ohani Oğlu, Ayvaz Oğlu, Miras Yedi Oğlu, Hayta Oğlu, Kurt Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Serkis, Keyfuruk, Akgül, Malgül, Sinan, Enne, Marne, Torus.

Kemer Mahallesi:

64 adet ev, 2 ahır mevcuttur.

Mahalle Halkının Unvanları:

Esir Oğlu, Tütüncü Oğlu, Hakitli Oğlu, Elmacı Oğlu, Gözübüyük Oğlu, Hancı Oğlu, Mengüş Oğlu, Söylemez Oğlu, Manik Oğlu, Dal Oğlu, Göde Oğlu, Yavlı Keşiş Oğlu, Kır ayak Oğlu, Köstek Oğlu, Paskal Oğlu, Sultan Balli Oğlu, Genç Oğlan Oğlu, Hacı Köse Oğlu, Kelkaraman Oğlu, Küçük Karaman Oğlu, Kayserili evran Oğlu, Balaban Oğlu, Çatal Estil Oğlu, Dirmit Oğlu, Berber Haralem, Astık Oğlu, Bagdeser Oğlu, Tağar Oğlu, Gedik Oğlu, Karsal Oğlu, Bezaz Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Despina, İsak, Esabet, Suham, Sultan, Serkil, Simon, Nikol, Yasef.

Çukur Mahallesi:

55 adet ev, 2 fırın ve 4 dükkan mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Bezar Oğlu, Toplu Et Sakal Oğlu, Kesmeci Oğlu, İstanbullu Oğlu, Kayserili salim Ağa zade Ahmet Efendi, Gedik Oğlu, Torul Oğlu, Koca İbra ham Oğlu, Eser Oğlu, Kara İsak Oğlu, Koca Bayram Oğlu, Tarakçı Oğlu, Kaya Bali Oğlu, Kesimci Oğlu, Koca Ayak Oğlu, Akandas Oğlu, Caba Oğlu, İnce Yuvan Oğlu, Uzun Bali Oğlu, Eskidi Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Yuvani, Meğerni, Murat, Barmas, Yasef, Sinan, Vasil, Haralem, Ayan, Marya, Ehabet.

Karaca Mahallesi:

21 adet ev mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Balaban Oğlu, Hacı Sivatorus, Abacı Yuvan, Karaca Oğlu, Çatal Estil Oğlu, Bacak Oğlu, Berber Yasef Oğlu, Çoban Bedüs, Dinmedi Oğlu, Şerit Kalfa Oğlu, Sütlü Oğlu, Elmacı Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Uğurlu, Mihal, Ataneş, Balaban.

Demirci Mahallesi:

51 Adet ev, 11 mağaza mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Tütüncü Oğlu, Keşiş Oğlu, Dağlı Oğlu, Topal Oğlu, Anbar Ayağı Oğlu, Emirhan Oğlu, Koca Aya Oğlu, Bali Keşiş Oğlu, Kirvetli Oğlu, Şarhatun Oğlu, Yüzbaşı Oğlu, Odabaşı Oğlu, Bali Kayha Oğlu, Kuyumcu Oğlu, Can Kadir Oğlu, Koca Ağya Oğlu, Kayserili Balta Oğlu, Koca Agop, Çıplak Oğlu, Patat Oğlu, Könes Oğlu, Demirci Oğlu, Battal Oğlu, Arabacı Oğlu, Canca Oğlu, Maldök Oğlu, Kurt Oğlu, Mihail Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Aliksan, Hurmiye, İskobi, Kadın, Karabet, Akgül, Agop, Aragil, Kayar, Davit, Derviş.

Dolaylı Mahallesi:

41 adet ev, 1 mağaza, 1 kuyu, 5 bahçeli ev, 2 parça bahçe. 1 kilise (Rum Milletine Ait) mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Sırmalı Oğlu, Elmacı Oğlu, Sosun Oğlu, Abalı Oğlu, Yağcı Oğlu, Papaz Oğlu, Binyat Oğlu, Ayye Bali Oğlu, Zaharya Oğlu, Saraç Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Haralem, Vasil, Bali, Ayavit, Melani, Bedus, Koca İstafan, Harani, Purzas, Bedus, İbraham, Laki, Mesellem, Yuvan, Nikol, Yurki, Kavus, Yasef, Todori,

Kartan, Makut, KirkorAndon, Aygün, Mekerne.

Mihal Mahallesi:

49 adet Ev, 7 bahçeli ev ve1 kuyu mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Ekşi Oğlu, Tomarzalı Oğlu, Keşiş Oğlu, Cintorus Oğlu, Gedik Oğlu, Mihal Oğlu, Osmancı Oğlu, Efrun Oğlu, Gökşen Oğlu, Okumuş Oğlu, Yalvan Oğlu, Pehlivan Oğlu, Gülbenk Oğlu, Kaleli Oğlu, Kuyumcu Oğlu, Cırmış Oğlu, Koca Keyfuruk Oğlu, Aptal Oğlu, Topak başlı Oğlu, Şarak oğlu, Kulaksız Oğlu, Acem Oğlu,

Mahalledeki İsimler:

Meryem, Sultan, Murat, Kadın, Yevze, Karabet, Beril, Ayali, Parsık, Anastas, Közme.

Bağdeser mahallesi:

43 adet ev, 1 mektep (Ermeni Milletine ait), 1 kilise (Ermeni Milletine ait), 11 Mağaza mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Aybalı Oğlu, Astık Oğlu, Eşki Oğlu, Baba Oğlu, Baba Dağlı Oğlu, Kanlı Balı Oğlu, Bezirci Oğlu, Karabacak Oğlu, Çoban Oğlu, Arap Oğlu, Aslı Oğlu, İzmirli Yuvani, Sızma Oğlu, Arzum Oğlu, Aşkar Oğlu, Yakuf Oğlu, Hediş Oğlu, Salkaya Oğlu, Musa Oğlu, Muyiş Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Şirinol, Yurdan, Sultan, Ehannes, Bali, Murat, Hıdır, İbraham, Avadis, Karaman, İstifan, Kazar, Kanas, Hidayet, Muyis, Mihal.

Atam Mahallesi:

(Atam: Yüksek evlerin ve köşklerin bulunduğu mahal.):

27 adet ev, 2 mağaza, 1 fırın, 1 bahçeli ev mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Salur Oğlu, Danil Oğlu, Hamal Oğlu, Nişan Oğlu, Naşit Oğlu, Gazar Oğlu, Haçtur Oğlu, Karaca Oğlu, Conkar Oğlu, Çanakcı Oğlu, Ağzı Kara Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Kokas, Danir, Markos, Keklik, Aykar, Kirkor, Meryem.

Salur Mahallesi:

41 adet ev, 3 adet bahçeli ev mevcuttur.

Çabutcu Mahallesi:

22 Adet ev, 1 adet bahçeli ev 1 kuyu, ve 7 parça bahçe mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Sarı Oğlu, Çabutcu Oğlu, Çalık Oğlu, Kaydırmaz Oğlu, Eknadiyos Oğlu, KocaAyak Oğlu, Edmacil Oğlu, Vasil Keşiş.

Mahalledeki İsimle:

Vasil, Bedus, Dafyas, Mıdık, Aygut, Kalus, Uğurlu, Kadın, Yurki, Enesti, Haralem, Meryem, Yuvan, Aliksan.

Holiserli Mahallesi:

22 adet ev, 27 parça bahçe, 2 adet bahçeli ev.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

hacı Bedus Oğlu, Hacı Mığıdırcı Oğlu, Holiseri Oğlu, Hanus , Kasap EmirOğlu, Artin, Manas Oğlu, Terzi Aragil.

Mahalledeki İsimle:

Serkis, Artin, Matios, Davit, Avadis, Hanus, Mardiros, Karabet, Koca Uğurlu.

Astık Mahallesi:

54 ev, 1 adet kilise (Rum Milletine ait), Rumlara ait 1 adet mektep mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Sarı Oğlu, Yuvan Kalfa, İnkarcı Yuvan, Kantarcı Oğlu, Kara Oğlan Oğlu, Çam Köse Oğlu,, Nişan Oğlu, Koca Aslan Oğlu, Sebat Oğlu, Çekiçci Andor, Baçak Oğlu, Kanlı Oğlu, Katırcı Muyis, Pilavcı Oğlu, Masalcı Vasil, Astık Oğlu, Özlü Yasef oğlu, Sallabaş Oğlu, Kani Oğlu, İskender Oğlu, Kartan Kalfa, Kokulu Oğlu, Seyis Oğlu, Şeker Kızı.

Mahalledeki İsimle:

İbraham, Enesti, Senem, Aygün, Kartani, Bediremus, Andonel, Delut, Ayvan, Uğurlu, Kart, Eleni.

Onası Mahallesi:

76 adet ev, 11 adet bahçeli ev, 5 parça bahçe, 4 adet dükkan, Onası çıkmazında 2 adet mağaza mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Koca Bali Oğlu, Dede Bali Oğlu, Bayram Oğlu, Terzi Oğlu, Ağca Oğlu, Lök Oğlu, Onası Oğlu, Döllü Oğlu, Zavrak Oğlu, Çekim Oğlu, Çatlı Oğlu, Akça Oğlu, Develili Oğlu, Kaldır Oğlu, Parça Oğlu, Sadalak çı Oğlu, Güdük Danil Oğlu, İnce Oğlu, Göncü Oğlu, Hekim Oğlu, Pavlı Oğlu, Perçe Oğlu, Gökşen Oğlu, Kevir Oğlu, Karagöz Oğlu.

Mahalledeki İsimle:

Haralem, Bedus, Yurki, Mine, Yani, Mihal, Sultan, Efrim, Maksut, Avraham, Simyon, Yuvakim, Gülgerar, Suvarel, Nazari, Veklem,

Kiryakü, Anastas, Miladi, Engü, Ayalcı, Sinan, Aknadiyas.

''Yunanistan armatörlerinden ABD eski başkanı Kenedi'nin eşi Jaklin ile evlenen Onasis'de Bu mahalle sakinlerindendir''

Kaytaz Mahallesi:

33 adet ev, 2 dükkan, 1 adet Mağaza mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Kayserili Gazaz Oğlu, Bülbül Oğlu, Kaytaz Oğlu, Lazeri Oğlu, Köse Oğlu, Feraş Oğlu, Akgöz Oğlu, Esir Oğlu, Döllü Oğlu.

Mahalledeki İsimle:

Mesellem, Vasil, Suva, Lazari, Zeybehan, Zenil.

Mengüş Mahallesi:

48 adet ev, 3 adet mağazai1 adet bahçe mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Ruşen Oğlu, Çalık Oğlu, Kokulu Oğlu, Kartan Oğlu, Mengüş Oğlu, Madenli Yurki oğlu, Musallı Oğlu, Topal Yurki, Efterban Oğlu, Keleş Oğlu, Kokulu Oğlu, Kabargalı Oğlu, Kara Yasef Oğlu.

Mahalledeki İsimle:

Murat, Yurki, Haralem, Meryem, Nazarus, Mengüş, Zeygüne Suva, Sufiye, Kezgü, Ayak, Balus, Bağus, Suvaturus.

Argil mahallesi:

64 adet ev, 1 fırın, 3 adet mağaza mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Germirli Oğlu, Kalus Oğlu, Çerkez Oğlu, Şişman Oğlu, Köle Oğlu, Berber Karabet, Çarpık Oğlu, Kırış Oğlu, Kel Delut Oğlu, Simuyil Oğlu, Hızarcı Manik Oğlu, Küçük Karabet Oğlu, Kalaycı Oğlu, Aydın Oğlu, Geyik Oğlu, Vartanlı Oğlu, Yakup Oğlu, İmir Oğlu, Odabaş Oğlu, Tıtır Oğlu, Dirvan Oğlu, Uzun Oğlu, Kürk Oğlu, Ayvad Oğlu, Kuyumcu Kör Sekis Oğlu, Sivaslı Oğlu, Lafçı Oğlu, Nihabet Oğlu, Ömür Oğlu, Kahya Oğlu, Nişan Oğlu, Koca Haçtur Oğlu, Koca Bali Oğlu, Sarımsaklı Oğlu, Aydın Oğlu, Terzi Kızı Meryem, Güdük Oğlu, Hanayan Oğlu, Salur Oğlu, Bed Parsık Oğlu, Arpacı Oğlu, Ahdur Oğlu, Fakir Oğlu, Köşker Oğlu, Matiyus Oğlu, Tırtır Oğlu.

Mahalledeki İsimle:

İsli, Mığırdıç, Mardiros, Ağop, Koca, Malgün, Totoros, Sımak, Tomas, Kiryel, Ziron, Orhan.

Türap Mahallesi:

81 adet ev, 21 adet bahçeli ev, 2 adet Ermeni milletine ait mektep, 7 adet kuyu, 1 adet fırın, Ermeni milletine ait Kilise mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Türab Oğlu, Kötür Oğlu, Kesbar Oğlu, Şehbender Oğlu, Dadır Oğlu, Eli Oğlu, Kör Karaman Oğlu, Hanlı Oğlu, Koca Hacıdır Oğlu, Balıkcı Oğlu, Karaman Oğlu, El Açıcı Oğlu, Balyoz Oğlu, Mallı Oğlu, Giryan Oğlu, Mısır Oğlu, Karabaş Oğlu, Arslan Oğlu, Halis Oğlu, Parsadır Oğlu, Tiryaki Oğlu, Semayil Oğlu, Okı Oğlu, Boyacı Holiser Oğlu, Mercan Oğlu, Çalmalı Oğlu, Gülbenk Oğlu, Teke Oğlu, Çırbak Oğlu, Tüfekçi Oğlu, Kunduracı Oğlu, Hediş Oğlu, Sivaslı Oğlu, Gürünlü Oğlu, Koca Ferhat Oğlu, Kağkir, Oğlu, Değirmenci Oğlu, Kuyumcu Oğlu.

Mahalledeki İsimle:

Toros, Malgün, Koca, Bagus, Ferhat, Karabet, Köklü, Keyfuruk, Usab, Agop, Kirveli, Birus , Bedirus, Esğühi, Holiser Samparsun, Sultan, Avadik, Zeherya, Melek, Kadın.

Reyis Mahallesi:

65 adet ev, 1 bahçeli ev, 1 fırın, 1 kuyu mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Harputlu Oğlu, Daylak Oğlu, Dir Kirkor Oğlu, Koca Avidis Oğlu, Horozlu Oğlu, Laçin Oğlu, Solak Oğlu, Amani Oğlu, Sicim Oğlu, Piryav Oğlu, Reyis Oğlu, Sülükcü Oğlu, Ok Oğlu, Gambır Oğlu, Merzifonlu Oğlu, Emnici, Oğlu, Kertiş Oğlu, Çotur Oğlu, Aktirek Oğlu, Danil Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Sekis, Meryem, Balli, Kalfa Karakil, Angabar, Tıyani, İbraham, Artin, Mursis.

Kesbar Mahallesi:

37 adet ev, 1 seten, 1 dükkan, 1 kuyu, 2 bahçeli ev mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Başbaş Oğlu, İstanbullu Oğlu, Çitil Oğlu, Bakal Oğlu, Kırfacul Oğlu, Zonbur Oğlu, Koca Maksut Oğlu, Katırcı Oğlu, Tekatlı Oğlu, Osmanca Oğlu, İsmihan Oğlu, Hama Oğlu, Şiran Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Karabet, İbraham, Artin, Ayyal, Nazar, Ehanes, Gülabi, Ayva, Gazarus,

Gülbenk Mahallesi:

34 adet ev, 9 bahçeli ev, 1 mezarlık mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Şiran Oğlu, Gülbenk Oğlu, Allahverdi Oğlu, Türab Oğlu, Simitci İstefan, Madaşaklı Oğlu, Güden Oğlu, Emanetci Oğlu, Teke Oğlu, Makar Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Dirkirkor, İstefan, Avidis, Allahverdi, Mursız, Kadın, Kalus, Sultan, Şehbender, Hupesir, Parsık, Gülbenk, Kesbar.

''Hala bu mahallede yaşayan bir aile mevcuttur isimleri, Gannik Viyanüş, Serkis Tekeoğlu''

''Dünya petrol zenginlerinde Gülbekyan bu mahalleden olup, ismini taşıyan köşkleri de eczacı Neşet Bey tarafından satın alınarak onarılmıştır.''

Kerban başı Mahallesi:

23 adet ev ve1 adet kuyu mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Kerban Naşı Oğlu, Havan Oğlu, Zombur Oğlu, Kel Kaya Oğlu, Bayat Oğlu, Tohumluk Oğlu, Çerkez Oğlu, Vezir Oğlu, Hamal Oğlu, Çakır Oğlu, Teke Oğlu, Serkis Keşiş Oğlu, Abdal Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Gülaba, Sultan, Uzab, Argil, serkiz.

Yukarı Rum Mahallesi:

9 adet ev, 1 bahçeli ev mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Yarma Oğlu, Hancı Oğlu, Koca Yuvan, Bekçalık Oğlu, Aydoğdu kızı, Balaban Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Yurdan, Yuvan, Vasil, Kadın, Deli Yasef, Yakuf.

Cünbüş Mahallesi:

23 adet ev, 1 kuyu, 3 bahçeli ev mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Cünbüş Oğlu, Kel Delüt Oğlu, Mihal Oğlu, Er Avcı Oğlu, Kalemci Oğlu, Hayta Oğlu, Yorbaz Oğlu, Bezirci Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Toros, Mihal, Hacıdır, Agop, Eyva.

Köseli Mahallesi:

28 adet ev, 3 bahçeli ev, 1 bahçe, 2 mağaza, 4 dükkan, 2 fırın, 1 kuyu mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Kel Oğlu, İsbir Oğlu, Bıdak Oğlu, Köse Oğlu, Taşcı Oğlu, Alcıcı Oğlu, Mandik Oğlu, Andavallı Oğlu, Kırtaz Oğlu, Yaban Oğlu, Gökşen Oğlu, Köhder Bedus Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Hıdır, Sivatir, Süherni, Lambu, Yurki, Mihal, Karaca, Murat, Bali.

Melek Mahallesi:

121 adet ev, 15 bahçeli ev, 2 kuyu, 21 bahçe mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Penpeci Oğlu, Çolak Oğlu, Çolak Ayan Oğlu, Ataş Oğlu, Karakartan Oğlu, İzmirli Yurki, Akranyus Oğlu, kara Külah Oğlu, Keşci Oğlu, Hedikci Oğlu, Bezirci Anastas, Kasap Vasil, Paskal Keşiş, Hıdır Oğlu, Koca Oğlu, Kurtbaba Zevcesi Sufiye, Kalaycı Oğlu, Budak Oğlu, Bastırmacı Oğlu, Kafa Oğlu, Köse Oğlu, Kesici Oğlu, Deli Simoyon Oğlu, Çinci Közme, Çivan Bedus Oğlu, Taşcı Mihal Oğlu, Onasi Oğlu, Papa Yurki, İbiş Oğlu, Ermihal Oğlu, Kayserili Teke Oğlu, Tirit Oğlu, Kayserili manas Oğlu, Patavatsız Koca kız, Türidi Oğlu, Ateneş Ayan Oğlu, Sarı Yasef Oğlu, İlaçcı Oğlu, Koca Arslan Oğlu, Koca Şeref Oğlu, Tarakcı Oğlu, Gülün Oğlu, Akkuzu Oğlu, Çinci Oğlu.

Mahalledeki İsimler:

Suvadirus, Kiryakü, Harekem, Manika, Hanil, Simyon, Nikol, Susam, Hıdır, Despina, İskoti, Toderi, Sultan, Delut, Dimitri, Aygün, Eliya, Kocakız, Lazari, Manas, Arslan, İspir, Suva, Közme, Andon.

Aslan mahallesi:

38 adet ev, 1 dükkan, 6 adet mağaza, 1 adet bezir hane, Rum Milletine ait Maşatlık, 1 adet demirci dükkanı mevcuttur.

Mahalledeki Halkın Ünvanları:

Serban Oğlu, Kaşıkcı Oğlu, Cunbul Oğlu, Kaytaz Oğlu, Onası Oğlu, Keleş Oğlu, Feraş Oğlu, Ablak Oğlu, Suzap Oğlu, Çil Oğlu, Kokulu Oğlu, İstavri Oğlu.

Mahalledeki isimler:

Karaca, Mikol, İsbir, İstavri, Bedus, Yuvani, Gavrayil, Murat, Markü, Akmiyus, Menen, Enesti, Haralem, Pavlı.


Talas'daki Ticari işyeri, Dükkan ve Mağazalar:

İş yerleri ve dükkanlar Esvak-ı Sultan-i semtinde kayıtlı olup, bu semt ile bağlantılı olan Han Önü Çarşısı, Uzun Çarşı caddesi, Karaman Yokuşu Caddesi, Yukarı Ermeni Kilisesi Caddesi ve Çardak Başı Caddesi üzerinde yer almaktadırlar.

Bu semt deki kayıtlı Dükkanlar:

14 adet çeşitli mağaza, 4 adet kuyumcu dükkanı, 24 adet bakkal dükkanı, 3 adet dühancı dükkanı 1 adet eshap dükkanı, 6 adet kasap dükkanı, 6 adet berber dükkanı, 2 adet nalbant dükkanı, 1 adet zeyvaneci dükkanı, 7 adet kunduracı dükkan, 4 adet terzi dükkanı, 1 adet pençeci dükkanı, 2 adet fırın, 2 adet kalaycı dükkanı, 2 adet kalemci dükkanı, 7 adet attar dükkanı, 33 adet muhtelif dükkan, 32 adet bezaz dükkanı, 2 adet boyacı dükkanı, 3 adet eczacı dükkanı, 1 adet demirci dükkanı 1 adet han, 1 köşker dükkanı, 4 adet eskici dükkanı, 1 adet tüfenkci dükkanı, 1 adet saraç dükkanı 2 adet kürkçü dükkanı, 1 adet sarraf, 11 adet penpeci dükkanı, 3 adet çilin gir 1 adet çanakçı dükkanı, 1 adet bıçakçı dükkanı, 2 adet ahur, 2 adet doğramacı dükkanı.

Toplam 187 adet ticari iş yeri bulunmaktadır. Esvak alış veriş yapılan semt, pazar yeri anlamına gelmektedir. Esvak-ı Sultan-i semti ve ona bağlı caddelerde yer alan iş merkezi, dükkanlar ve mağazaların sayısı 187 adet olup bir nevi devlet çarşısı demek olan bu semt Talas'ın ticari hayatının can damarı durumundadır.

O yıllarda Talas'da bulunan bu ticaret haneler Kayseri ve çevresinin en önemli merkezi durumunda olup bu civarın tüm ihtiyaçlarını gidermekteydi. Esvak-ı Sultan-i semtinin dışındaki diğer mahallerde dağınık şekilde hayli iş yerleri vardı. Bunlar 58 mağaza 25 çeşitli dükkan, 16 fırın 2 boyahane 5 bezir hane 1 nalbant dükkanı 1 bezza dükkanı çeşitli semtlerde yer almaktadır. Bunların dışında halkın su ihtiyacını karşılayan, insanların ortaklaşa kullandıkları 15 adet kuyu ve bulgur yapımında kullanılan 5 adet de seten mevcuttur.

Cami ve Kiliseler:

5 adet cami, 3'ü Ermenilere 2'si de Rumlara ait olmak üzere Talas'da 5 adet kilise bulunmaktadır.

Okullar:

Türklere ait 1869 yılında yapılan bir Rüştiye mektebi, 4 adet de ilk okul bulunmaktadır. Bunların dışında 3 adet Rum, 3 adet de Ermenilere ait ilk mektep bulunmaktadır.


Talas'daki sokak ve caddeler:

Esiroğlu Çıkmazı, Hacı Seyitoğlu Sokağı, Gürcü Ömer Çıkmazı, Kayabaşı Çıkmazı, Çakır Göz Sokağı, Karataş Caddesi, Düvenci Kuyusu caddesi, Kemeraltı Sokağı, Kavaklıoğlu Sokağı, İmam Sokağı, Kuyumcuoğlu Sokağı, Hacı Ömer Çıkmazı, Kürkcü Çıkmazı, Yamakoğlu Sokağı, Kayseri Caddesi, Sultan hanı Caddesi, Demircilik Caddesi, Uzun Çarşı Caddesi, Kurtgözü Caddesi, Bezirhane Caddesi, Dereboğazı Caddesi, Karaman Yokuşu Sokağı, Çekiççi Sokağı, Uzunoğlu Sokağı, Elmacı Oğlu Sokağı, Kiçiköy Sokağı, Ak Mehmet Cıkmazı, Kilise Sokağı, Harman Sokağı, Çay Sokağı, Hacı Seyit Ağa Sokağı, Harman Cami Caddesi, Taraskan Semti, Aybalı Sokağı, Gedikoğlu Sokağı, Kırbaş Sokağı, Sevenli Bayırı Sokağı, Holiserli Bahçe Sokağı, Şeyh Bali Çıkmazı, Onası Çıkmazı, İnceoğlu Çıkmazı, Akgözü Çıkmazı, Karayasef Sokağı, Yukarı Kilise Caddesi, Mallı Sokağı, Karaman Sokağı, Bedurus Çıkmazı, Gülbank Çıkmazı, Çift Kaya sokağı, Sarı Yasef Sokağı, Cinci Kızı Sokagı, Esvak-i Sulatan-i Semti, Karaman Kuyusu Sokağı, Kavukluoğlu Sokağı, İmam Yeri Geribaş Sokağı, Atam Bayırı Sokağı, Tatver Sokağı, Bezirhane Sokağı, Tabla kaya Caddesi, Köprü Sokağı, Kurt Deresi Sokağı, Çinkayası Çıkmazı, Karman Yokuşu Caddesi, Lafcı Çıkmazı, Bekçilik Sokağı, Kapristan Sokağı, Kelyasef Sokağı, Abdal Sokağı, Deli Sokağı, Bezirçili Çıkmazı, Tirit Oğlu Sokağı, Kurt Gözü Caddesi.


Talas'daki Yer ve mevki Adları:

Orhane, Gelenbik, Tatar Tepesi, Kurt Gözü, Karabaş Mevkii, Şakşaklar Bağlar Mevkii, Çardak Başı, Yenice Tepesi, Menğüş Kuyusu, Cinli Dere, Yazı Bağları, Pençe Tepesi, Tollu Bayırı, Seten Hane, Çömlekçi Bağları, Kadı Bağları, Kurt Gözü Köprüsü Mevkii, Kınas Mevkii, Hamurkesen, Kuyumcu Kayası Şahbalı Bağları, Top Kaya, Dere Boğazı, Han Önü, Küçük Tepe, Penpeci Tepesi Mevkii, Çömlekci Boğazı, Batman Kayası, Dere Boğazı, Çan Deresi, Dövenci Bağları, Yeni Bağlar, Esvak, İmam Bağları, Kaya Başı Bağları, Keçi Tepesi Mevki, Taşlıbaşı, Holiserli Bağları, Onası Çarşısı, Küçük Tepe, Günay Bağları, Tut Deresi, Hancı, Könü Bağları, Turna Deresi, Köse Altı, Salur Bayırı, Tatlı Baş, Şahin Kayası, Mengüş, Hacıl Bağları, Çay Bağları, Meram Mevkii.

Talas'daki ekili ve dikili alanların toplam yüzölçümü 11.515 dönümdür. Talas'daki sulu ve kuru tarımın yanında bağcılık ve çehri yetiştiriciliği oldukça ileri safhadadır. Könü bağları, Tatar tepesi, Küçük tepe, Şahin Kaya ve Cinci dere mevkilerinde toplam 1554 dönüm alan üzerinde cehri tarımı yapılmaktadır.

Cehrinin değeri altının 10/1 ile ölçülüp, çeşitli renkte boya yapımında ve ilaç yapımında kullanılmış. Talas Halkının en önemli gelir kaynağı olan cehri Talas halkını ekonomik olarak zenginleşmesini sağlamıştır.

Cehri Bitkisi:

1-1, 5 metre boyunda susuz kıraç topraksız yerlerde kayaların arasında yetişir. Bünyan'dan Erciyes'in eteklerine kadar uzanan doğrultudaki tepelerin yamaçlarında bu bitkinin tarımı yapılır. Cehrinin siyah bezelyeden küçük kurutulmuş tohumlarından boya ve boya maddesi elde edilir. Cehri ile sarı ve kırmızı renge boyanan sahtiyanlardan yapılan ayakkabılar İstanbul pazarlarında ve sarayda en çok aranan mallar arasında idi. Kayseri'de bol miktarda üretilen cehri bitkisi geçmiş yıllarda ihraç edilerek getirdiği gelirle halkın geçimine katkı sağlarken 19 yüzyıl sonlarında Avrupa'da boya ve boya maddelerinin sentetik yollardan imal edilmesi neticesinde cehri ihracı durmuş ve buna bağlı olarak 1930'lu yılların sonundan itibaren cehri üretimi de tamamen terk edilmiştir.

2303 hane, 11616 (erkek) nüfusu, 35 mahallesi, 300'e yakın işyeri ve dükkanı, toplam 11 adet okulu ile Talas Kayseri çevresinde kültürel ve ekonomik yönden en ileri durumda olan bir merkezdir. Yukarıda belirtimiz 35 mahalleden Han, Harman, Kiçiköy mahallesi Aşağı Talas bölümünde olmak üzere diğer mahallelerin tamamı ise Yukarı Talas da yer almaktadırlar. 1880'li yıllarda çekilen Talas'ın tamamını kaplayan resimlerin incelenmesinden yukarı ve aşağı Talas'da kesme taş işçiliğinin ürünü olan görkemli konaklar ve köşkler yer almaktadır. Lozan Anlaşması ile azınlıkların mübadelesinden sonra Talas ıssızlaşmış ticari hayat sönmüş mevcut mimari dokuya ait binaların büyük bir kısmı yıkılmış, bu gün ise bu mimari yapıların yüzde 5'i ayakta kalabilmiştir. 19. yüzyılın sonundaki mevcut yapısı ile Talas koruna bilse idi, sanıyorum ki bu gün bir dünya kültür varlığı olarak Safranbolu örneğinde olduğu gibi kültür tarihi içerisinde yer alacaktır.


Kaynak:
www.talasbeldesi.com