PERİYODİK TABLO

Elementin atom numarası ve adı

Keşfeden bilim adamı ve keşif yılı

Erime ve Kaynama noktası [°C]

Atomik Ağırlığı

Öz kütle [g/ml], gaz [g/L]

Elementin izotoplarının sayısı

Elektronların kabuklara dağılımı
Son yörünge orbitali

IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB VIII
1.periyot 1
H
Metal Ametal Soygaz Yarımetal katı sıvı gaz yapay
2
He
2.periyot 3
Li
4
Be

Periyodik Tabloda hakkında bilgi almak istediğiniz elementin üstüne tıklayın veya sadece imleci o elementin üstüne götürün.Üst kısımdaki kutucuklarda elementle ilgili bilgiler görünecektir

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3.periyot 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4.periyot 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5.periyot 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6.periyot 55
Cs
56
Ba
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7.periyot 87
Fr
88
Ra
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Uun
111
Uuu
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
Lantanitler 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
53
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
Aktinitler 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr