Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik

[içindekiler] [ileri]


kadın çömlekçi

Doç. Prof. Dr. Güngör Güner

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Anasanat Dalı

(1957-82 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu)
(Bu araştırma 1972-77 yılları arasında gerçekleştirilmiştir)

[içindekiler] [ileri]

Kaynak: Ak Yayınları Kültür Serisi: 16-5
Grafik Sanatlar Matbaacılık A.Ş.
Fotoğraflar: Güngör Güner
ISBN 975-7630-04-4
İstanbul 1988

( orijinaldan tarandı )