Kapadokya ?
Avanos hakkında
Kapadokya'nın ve Avanos'un kısa tarihi
Avanos'un sihirli çamuru
Avanos'tan fotolar
Kapadokya'dan fotolar
Avanos'un panoraması
Sultan Sazlığı
Kapadokya'nın yol haritası
SVG yol haritası
Kapadokya'nın jeolojisi
harita (Ermenice)
haritası (Yunanca)
uydu fotoğrafları
uydu fotoğrafı
topografya
uydudan topografya
gecedeki işikleri
Kapadokya'nın su kaynakları
Sultan Sazlığı (Kayseri)
Kapadokya'nın hayvanları
Kapadokya'nın bitkileri
İlin maden kaynakları
Çeşitli Kapadokya konulu dosyaları
Karamanlıca alfabesi
Eski Kayseri evleri
İlkel Çömlekçilik (tez)

peri bacaları
peri bacaları mı ?
başka bir şey mi ?

kapadokya

Ancak, Kapadokya'nın anlamı Güzel Atlar Ülkesi mi gerçekten?

Katpatuka Hellen ağzında Kappadokia edilmiş adın, Med'lerce kullanılan ve Pers'lerce de aynen alınan biçimi, Herzfeld'e göre, sonundaki -uka, Ermeni dilinde halk adı, ulus adı türetmek için kullanılan ukh'un Med ağzına uydurulmuş biçimi dir; Med'ler bu bölgeyi IÖ 585'de kendi ülkelerine katmış ve onu, Ermeni dilinde taşıdığı adı (Kat-paduk) benimseyerek adlandırmışlardı.
Katpaduk yani Katpat-ukh, Katpat Halkı deyimi içindeki Katpat'ın aslı kanımca, yörenin baş tanrısının Hurri dilinde kullanılan Hepat/Khepat'tan başka şey değildir. Daha açık deyişle, katpatuka olarak Iran'lılarca kullanılmış adın aslı Khepat-ukh, Khepat Halkı (nın Yurdu) dur. Gerçekten, IÖ 2. binyılda ve hatta 1. binyılın erken döneminde, ülkelerin, o ülkedeki baş tanrının adına göre adlandırılması çok yaygın bir uygulamaydı. Katpatuka adının, eski Iran dilinde Güzel atlar ülkesi anlamına geldiğini düşünenler olmuştur. Böyle bir düşüncenin hiç bir dayanağını bilmiyorum. Eski Iran dilinin Güzel atları olan anlamındaki sözcüğü Huv-aspa'dır.

[Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, Inkilap Kitapevi]

Kapadokya konusunda aslında çok daha bilgi vermem gerek...

Neyse - freskli kaya kiliseleri ve yeraltı şehirleriyle, ilk çağ, Yunan, Bizans, Selçuk, Ermeni ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi eserleri, deneyimli rehberler eşliğinde keşfedeceksiniz.

Eğer kalmayı düşünyorsanız, ana sayfada Avanos'ta güzel bir pansiyon ya da otel tavsiye edebilirim.

Bir başka link de koyayım...

Şu anda ki hava durumu (Nevşehir):

Şu anda Nevşehir (LTAZ) için veriler yok.

Ayrıca bakın: GFS 7 day forecast of 850mb temperature in Europe.

son değişiklik: Wednesday, 13-Jul-2005 13:58:09 CEST
kullanıcılar online