Kapadokya ?
Avanos hakkında
Kapadokya'nın ve Avanos'un kısa tarihi
Avanos'un sihirli çamuru
Avanos'tan fotolar
Kapadokya'dan fotolar
Avanos'un panoraması
Sultan Sazlığı
Kapadokya'nın yol haritası
SVG yol haritası
Kapadokya'nın jeolojisi
harita (Ermenice)
haritası (Yunanca)
uydu fotoğrafları
uydu fotoğrafı
topografya
uydudan topografya
gecedeki işikleri
Kapadokya'nın su kaynakları
Sultan Sazlığı (Kayseri)
Kapadokya'nın hayvanları
Kapadokya'nın bitkileri
İlin maden kaynakları
Çeşitli Kapadokya konulu dosyaları
Karamanlıca alfabesi
Eski Kayseri evleri
İlkel Çömlekçilik (tez)

 

Nevşehir maden kaynakları WIDTH=200 HEIGHT=308 BORDER=0Nevşehir ili maden ve enerji kaynakları

BARIT ( Ba )
   Nevşehir-Gülşehir-Arafa Yatağı:
   Tenor: % 92.75 BaSO4
   Rezerv: 2000 - 2500 ton görünür
JEOTERMAL SAHALAR ( Jtm )
   Kozaklı alanı
KAOLEN ( Kao )
   Avanos-Kayahamamı, Çakmaklı, Başağılın, Çakmakkaya
   Sahaları
   Tenor: % 13-34 Al2O3, % 0.54-2.5 Fe2O3
   Rezerv: 1.325.000 görünür, 2.325.000 muhtemel.
    Yataklar alunitli olup kağit sanayii hammaddesi
    olarak zaman zaman işletilmektedir.
KAYA TUZU ( Na )
   Gülşehir-Tuzköy Yatağı:
   Tenor: % 92 NaCl
   Rezerv: 75.046.649 ton görünür,
    96.384.46 ton muhtemel,
    959.411.250 ton mümkün - rezerv vardir. Yatak
    geçmiş yıllarda Tekel tarafından işletilmis
    olup şu anda üretime ara verilmiştir.
KUM-ÇAKIL ( Kcm )
   Avanos-Ürgüp-Sarıhıdır köyu:
   Kalite: Orta
   Rezerv: 20.153.750 m3 mümkün
KÜKÜRT ( S )
   Ürgüp-Ulaşlı zuhuru:
   Tenor:-
   Rezerv:-

   Avanos (Sarıhıdır, Avcılar) Yatağı:
   Tenor: % 0.55-43 S
   Rezerv: 500 ton muhtemel

   Gülşehir (Cemel, Arafa) Yatağı:
   Tenor: % 28 S
   Rezerv: 200-500 ton muhtemel
PERLIT ( Per )
   Nevşehir-Acıgöl-Kocadağ Tepe perlit yatakları:
   Kalite: Genleşme oranı 3.2-6.2:
   Rezerv: 137.895.800 ton görünür
TUĞLA-KİREMİT ( TgKi )
   Hacıbektaş Yatağı:
   Kalite: Iyi
   Rezerv: Rezerv calışması yapılmamıştır.
ZEOLİT ( Zeo )
   Tuzköy zuhurlari: 
   Tenor: Neojen yaşlı tüfler içerisinde zeolit
    mineralleri vardır.
   Rezerv:-
LİNYİT ( Lin )
Yatağın
bulunduğu yer
Kimyasay özellikleri (%) Rezerv (1000 ton) Açıklama
SU KUL KÜKÜRT AID
K kal/kg
Gör. Muh. Müm. JEO
Gülşehir-Arafa 3.32 19.38 6.05 5000 - - 3000 - Eski işletme
POMZA ( Pom )
   Ülkemizde bulunan pomza sahaları içerisinde en
   iyi kalitede ve en fazla kullanım alanı bulun
   (inşaat sektörü dışında) Nevşehir ili pomzalarıdır
   pomza ihracatının büyük bölümü bu ilden
   yapılmaktadır.
Yatağın
bulunduğu yer
Reserv (m3) Kalite Yatağı
durumu
Açıklamalar
Görünür Muhtemel Mümkün
Kavak Köyü 15.496.291 14.763.586   iyi işletiliyor  
Çardak Köyü 82.612.500 87.592.000 88.445.000 iyi işletiliyor  
Göre Köyü 7.226.500 6.470.000 6.688.000 iyi işletiliyor  
Kaymaklı 32.560.500 128.140.000   iyi işletiliyor  
Bağlıca Köyü 21.117.709     iyi işletiliyor  
Taşlıbel köyu 1.235.000     iyi işletiliyor  
Aşıklıdağ köyu 46.337.500     iyi işletiliyor  
Güvercinlik köyu 19.152.500     iyi işletiliyor  
Bahçeli köyu 1.119.750     iyi işletiliyor  
Narköy 800.000 356.250 457.500 iyi işletiliyor  
Mustafapaşa 1.000.000 2.000.000   iyi işletiliyor  
Ürgüp 4.906.572     iyi işletiliyor  
TOPLAM 233.564.822 239.321.836 95.590.500      
Kaynaklar:
www.mta.gov.tr/ilmaden/nevsehir.jpg
www.mta.gov.tr/karot1/nevsehir.html
www.mta.gov.tr/madenler/nevsehir.htm
www.mta.gov.tr/uydu/nevsehir.html