Kapadokya ?
Avanos hakkında
Kapadokya'nın ve Avanos'un kısa tarihi
Avanos'un sihirli çamuru
Avanos'tan fotolar
Kapadokya'dan fotolar
Avanos'un panoraması
Sultan Sazlığı
Kapadokya'nın yol haritası
SVG yol haritası
Kapadokya'nın jeolojisi
harita (Ermenice)
haritası (Yunanca)
uydu fotoğrafları
uydu fotoğrafı
topografya
uydudan topografya
gecedeki işikleri
Kapadokya'nın su kaynakları
Sultan Sazlığı (Kayseri)
Kapadokya'nın hayvanları
Kapadokya'nın bitkileri
İlin maden kaynakları
Çeşitli Kapadokya konulu dosyaları
Karamanlıca alfabesi
Eski Kayseri evleri
İlkel Çömlekçilik (tez)

 

(Kaynak: LALE TAYLA'nın Radikal yazısından alıntı)

Türkiye'nin büyük ölçekli haritası yok !

Yurtdışında gezerken, her gittiği yer için iyi bir harita bulunur, neden bunu Türkiye'de bulunmaz?

Sorunun iki boyutu var. Bir: Türkiye'de şehir haritalarının yapılması kâbus gibi bir şey. Şehirler o kadar düzensiz ve yasa dışı bir şekilde büyüyorlar ki hukuki durum ile fiili durum arasında çok büyük uçurumlar var.

Bir de şu var: Türkiye'de bu yıla kadar 1:800.000'den daha büyük ölçekli harita yapılması Genel Kurmay tarafından yasaklanmıştı.

Köln'de bir kitap dükkana girip Sırbistan'ın bütün dağlarının 1:100.000 haritalarını bulunabilir. Ama Türkiye'nin yok. Kapadokya veya Aladağlar için böyle elden ele dolaştırılan fotokopiyle çoğaltılmış ve kanunen suç teşkil eden haritalar var.

Tek satış noktası:
Harita Genel Komutanlığı

(Kaynak: resmi tarafından)

Harita, Hava Fotoğrafı, Nirengi değeri vb. nin Arşivlenmesi ve Kullanım Esasları

Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın bütün birimlerinin hava fotoğrafı,değişik ölçek ve vasıfta harita, nirengi değerleri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arşiv oluşturulmuştur. Bu konuda HGK’ya karşı sorumluluk taşımaktadır. Bakanlığımız ile ilgili bütün işlemleri HARİTA MUTEMEDİ eliyle yürütmektedir.

1/25 000 (dahil) ile 1/ 100 000 (dahil) ölçekli haritalarla her ölçekteki stereoskobik hava fotoğrafları HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesi taşımaktadır.

HGK söz konusu hava fotoğrafı, harita, nirengi değerleri vb.yi gizlilik kuralarına uymak kaydıyla belirli süreler için kullanım hakkı şeklinde vermektedir. Yani bunlar demirbaş malzeme değil sonradan tam ve eksiksiz iade edilmesi gereken kıymetli evraklardır.

Her Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Diğer Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin (Araştırma Ens. Vb.) Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğüne karşı sorumlu, güvenlik soruşturması yapılmış açık kimliği ve imza sirküleri bulunan tek harita mutemedi olması gerekmektedir. Her birim, Mutemet değişikliklerinde, devir teslim işleri gizlilik şartlarına uygun yapıldıktan sonra yeni mutemedin açık kimliği ve imza sirkülerini gönderecektir. Bölge Müdürlüğü Harita Mutemetleri de İşletme Müdürlükleri ve diğer birimlere yine aynı yolla ve aynı şartlarla senet karşılığı dağıtım yapacaklardır. Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünce gizlilik taşıyan hava fotoğrafı, harita ve nirengi değerleri vb. Bölge Müdürlüğü Harita Mutemedi dışında kimseye verilmemektedir.


Kapadokya haritası
(Haritayı büyüt)

son değişiklik: Tuesday, 13-Oct-2009 19:12:55 CEST
kullanıcılar online