Sultan Sazlığı

Kapadokya ?
Avanos hakkında
Kapadokya'nın ve Avanos'un kısa tarihi
Avanos'un sihirli çamuru
Avanos'tan fotolar
Kapadokya'dan fotolar
Avanos'un panoraması
Sultan Sazlığı
Kapadokya'nın yol haritası
SVG yol haritası
Kapadokya'nın jeolojisi
harita (Ermenice)
haritası (Yunanca)
uydu fotoğrafları
uydu fotoğrafı
topografya
uydudan topografya
gecedeki işikleri
Kapadokya'nın su kaynakları
Sultan Sazlığı (Kayseri)
Kapadokya'nın hayvanları
Kapadokya'nın bitkileri
İlin maden kaynakları
Çeşitli Kapadokya konulu dosyaları
Karamanlıca alfabesi
Eski Kayseri evleri
İlkel Çömlekçilik (tez)

Sultan Sazlığı Sultan Sazlığı, Erciyes Dağı'nın güneybatısındaki Develi Ovasının en alçak kesimlerinde yer almaktadır. Develi-Yahyalı -Yeşilhisar üçgeni içerisindedir.

Kayseri'ye 70 km uzaklıkta bulunan Sultan Sazlığı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

Develi Ovası'nın alçak kesimlerinde Yay, Camız, Söbe ve çöl gölleri yer almaktadır Geniş anlamda bu göllerin tümüne, dar anlamda ise Develi'yi Niğde - Kayseri karayoluna bağlayan yolun güneyinde kalan, Yay Gölü dışındaki bölümüne Sultan Sazlığı adi verilir. Sultan Sazlığı'nı oluşturan göl ve bataklıklar, kurak mevsimlerde daralır, yağışIı mevsimlerde genişIer. Bu göller Ercjyes ve Orta Toroslar'dan inen sularla beslenir.

17.200 hektar alanı kapsayan Sultan Sazlığı, dünya çapında önem taşıyan bir ekosistem oluşturur.

Sazlığın merkezlerine doğru görülmeyecek kadar yavaş yüzen saz adacıkları bulunmaktadır.

harita21 Nisan 1988'de doğayı koruma alanı olarak ayrılan bölgede tatlı ve tuzlu su ekosistemi bir arada bulunmaktadır.

Barındırdığı 301 kuş türü ile Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti olan Sultan Sazlığı'nda, buradaki kuşIarın göç yollarını ve yapma ortamlarını araştırmak amacıyla gözlem ve üretme istasyonu bulunmaktadır.

Gerek bitki örtüsü gerekse üzerinde yaşayan canlılarla kuş göç yolları üzerinde yer alan Sultan Sazlığı, her geçen gün yapılan araştırmalar ve çalışmalarla turizme kazandırılmaya çalışıImaktadır.

Konum

topografiSultan Sazlığı, merkezi Anadolu Platosu'nun doğu kenarında,. Kayseri il sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Kayseri'nin güneyinde 70 km uzaklıktadır. Koordinatları: 38º 05" / 38º 40" kuzey 35º 00" / 35º 35" doğudur. Dörd bir yanı yüksek dağlarla çevriIi kapalı bir havzadır. Tamamen düz olan arazının meyili %2'dir, Kuzeyinde bölgenin en yüksek volkanik dağı Erciyes (3917 m.) bulunur. Doğuda Develidağı, Akpınar, Çiçekliyurt (2074 m, 2057 m) güneyde Toros Dağları, Aladağ (3373 m.) Elmalı (2235 m.) ve batıda Kartalkaya (1958 m.), Incildağı (1795 m.) bulunmaktadır.

Alan Dağılım ve Özellikleri
Alan cinsi Alan miktarı
Göl alanı 3650 hektar
Sazlık alanı 5200 hektar
Otlık alanı 8350 hektar
Toplam 17200

Sultan Sazlığı, 17.200 hektarlık bir alını kapsamaktadır. Alan dağılımı: Sultan Sazlığı genel olarak Yaygölü (tuzlu) ve Sazlıkları (tatlı) şeklinde 1ki ekosisteme ayılır.

Sazlıklar içerisinde Eğrigöl, Sarpgöl ve Camızgölü adında irili ufaklı göl ve sazlıklarla kaplı adacıklar bulunmaktadır.

Tarihçe

Sultan Sazlığı ilk defa İsmet Özer tarafından yapılan bir araştırmada ortaya çıkarılmıştır. Sonra, Nihat Turan ve Ornitoloj Tansu Gürpınar tarafından yapılan çalışmalarda dünya çapında önemi olan bir sulak alan olduğu ortaya çıkmıştır.

Sultan Sazlığı, 1971 yılında Kara Avcılığı kanunu'na dayanılarak, Tarım Orman ve Köy İşIeri Bakanlığınca Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası, 1988 yılında Tabiatı Koruma Alanı ve 1993 yılında da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca Birinci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.

Sulak ve koruma alanı olarak önemi anlaşılan Sultan Sazlığı 15 Mart 1994 tarihli ve 5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'nin (özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması sözleşmesi) İkinci ve Üçüncü maddeleri uyarınca A SINIFI Sulak Alanlar Listesine alınmıştır.

Jeoloji / İklim

Develi Ovası en eski jeolojik formasyon olan devon'dur. Yahyalı'nın güneyinde orta devon'a ait (410.370 milyon yıl) mercan faunası bulunmuştur. Develi güneyinde bulunan Kırşehir masifi prekambryumda meydana gelmiş esas dağlardır. Develi havzasının kuzeybatı ve doğusunda neojen'e ait tüfler bulunur. Acıgöl yakınlarındaki Erciyes'e ait Nemrut Dağı yakın zamanlara kadar aktif olan bir volkandır. Göl sahası oluşumu miyosen devrinde başlamış pleistosen ve helosen devirlerinde erozyon malzemeleriyle dolmaya tabakalar teşekkül etmeye başlamıştır. Bu tabakalar kireçtaşı, bazalt, andesit ve tüften oluşmuştur.

Develi havzasında Anadolu Platosu'nun tipik kara iklim yardır. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk, gece gündüz yaz kış ısı farkı yüksektir. En sıcak aylar Temmuz - Auğustos aylardır (34.2ºC - 35.5ºC en düşük sıcaklık ise, -18.3ºC olarak ölçülmüştür).

Son 30 yıl ölçümlerine göre yıllık ortalama yağış metrekareye 363 mm'dir.

Kuş populasyonu daha ziyade ilkbahar ve sonbahar ayları üzerıne toplanmıştır. Şubat, Temmuz ve Auğustos en düşük seviyededir. Kışı burada geçiren kuşlar da bulunur.

Yıllardan beri, gölün kıyısında kurulmuş olan Ovaçiftliği köyü sakinlerinin önemli geçim kaynaklarından biri olan saz ve kamış, kontrol altında ve düzenli bir şekilde gölden toplanmakta; hasırcılık, sepetçilik ve mobilyacılıkta değerlendirilmektedir. Ovaçiftliği köyünde de bir müze, araştırmacılar ve fotoğrafçılar için gözlem kuleleri, ayrıca idare binaları bulunmaktadır.

Flora

Civarda bulunan Aladağlar ve Erciyes flora bakımından, Yakın ve Ortadoğu'da en iyi araştırılmış yerlerdendir. Buna rağmen bulunan türler, mevcudun bir parçası olup araştırmalar devam etmelidir.

Algler: Bacillariophyceae, Charophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae, Eulenophyceae ile Rodophyceae olmak üzere 50 türden fazladır.

Bitki türleri: Kasparek, Demirkuş ve Sümbül tarafından toplanmış ve Hacettepe Üniversitesi kolleksiyonunda mevcuttur.

Family Gil
Alismataceae suotugiller
Aristolochiaceae  
Ascetepiadeaceae ipektohumugiller
Boraginaceae hodangiller
Caryophyllaceae karanfilgiller
Chenopodiaceae ıspanakgiller
Compositae bileşikgiller
Convolvulaceae sarmaşıkgiller
Cruciferae turpgiller
Cuscutaceae küskütgiller
Droseraceae etyiyengiller
Euphorbiaceae sütleğengiller
Gentianaceae kızılkantarongiller
Labiatae ballıbabagiller
Lauraceae defnegiller
Leguminosae baklagiller
Lenthivulariaceae bubapıgiller
Lythraceae kınagiller
Malvaceae ebegümecigiller
Moraceae dutgiller
Nymphaceae nilüfergiller
Onagraceae küpeçiçeğigiller
Papaveraceae gelincikgiller
Plumbaginaceae dişotugiller
Polygonaceae karabuğdaygiller
Primulaceae çuhaçiçeğigiller
Ranunculeae düğünçiçeğigiller
Resedaceae sevgiçiçeğigiller
Rosaceae gülgiller
Rubiaceae kökboyagiller
Scrophulariaceae aslanağzıgiller
Solanaceae patlıcangiller
Tamaricaceae ılgıngiller
Umbelliferae maydanozgiller
Valerianaceae kediotugiller
Zygophyllaceae yabanikimyonugiller

F. Spitzenberger tarafından toplanmış ve Viyana Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunmakta olan türlerdir.

Mammals Memeliler
porcupine kirpi
miller's watershrew bataklık sivri faresi
etruscan shrew etrüsk sivri faresi
shrew sivri fareler
bat yarasalar
wolf kurt
fox tilki
veasel gelincik
marbled polecat alaca sansar
wild boar yaban domuzu
brown hare tavşan
lesser mole kör fare
woodmouse orman sıçanı
rats sıçan
grey hamster cüce dağ sıçanı
golden hamster dağ sıçanı
desert rat koşarfare
water vole su faresi
common vole adi tarla faresi
Sultan Sazlığın kuşları:

(Çeşitli kuş isimleri ve diğer dillerin çevirileri için
tabiat sözlüğüne bakabilirsiniz...)
Birds Kuşlar
little grebe yumurta piçi
great crested grebe tepeli dalgıç
red necked grebe kırmızı boyunlu
black necked grebe karagerdanlı
cormorant karabatak
pygmy cormorant cüce karabatak
white pelican pelikan
dalmatian pelican tepeli pelikan
bittern balaban
little bittern cüce balaban
night heron gece balıkçıl
squacco heron alaca balıkçıl
cattle egret öküz balıkçıl
little egret küçük beyaz balıkçıl
great white heron beyaz balıkçıl
gray heron gri balıkçıl
purple heron erguvani balıkçıl
black stork kara leylek
white stork leylek
glossy ibis çeltikçi
spoonbill kaşıkçı
great flamingo flamingo
mute swan kuğu
pink-footed goose gillik
white-footed goose sakarca
greylag goose boz kaz
ruddy shelduck angıt
shelduck suna
wiegon fiyü
gadwall boz ördek
teal kırık
mallard yeşilbaş
pintail kılkuyruk
garganey çıkrıkçı
shoveler kaşıkgaga
marbled duck yağ ördeği
red crested pochard macar ördeği
pochard pas baş
tufted duck tepeli patka
smew sütlabi
honey buzzard arı şahini
black kite kara çaylak
egyptian vulture akbaba
griffon vulture kızıl akbaba
short toed eagle yılan kartalı
marsh harrier saz delicesi
hen harrier ekin delicesi
pallid harrier step delicesi
montagu's harrier çayır delicesi
goshawk büyük atmaca
sparrowhawk küçük atmaca
buzzard şahin
long-legged buzzard kızıl şahin
lesser spotted eagle küçük bağırgan
steppe eagle kartal
  yırtıcı kartal
imperial eagle şah kartal
golden eagle altın kartal
booted eagle küçük kartal
osprey balık kartal
lesser kestrel küçük kerkenez
kestrel kerkenez
red-footed falcon kırmızıayaklı kerkenez
merlin güvercin doğanı
hobby delice doğan
lanner falcon bıyıklı doğan
seker falcon ulu doğan
rock partridge kınalı keklik
partridge çil
quail bıldırcın
water rail su tavuğu
spotted crake benekli su tavuğu
little crake cüce su tavuğu
corncrake bıldırcın kılavuzu
moorhen saz tavuğu
purple gallinule saz horozu
coot sakarmeki
crane turna
little bustard mezgerdek
great bustard toy
oystercatcher deniz saksağanı
black-winged stilt uzunbacak
avocet kılıçgaga
stone curlew kocagöz
collared pratincole bataklık kırlangıcı
black winged pratincole siyah kanatlı bataklık kırlangıcı
little ringed plover küçük halkalı
ringed plover yağmurcun
kentish plover yarım halkalı yağmurcun
great sandplover büyük yağmurcun
dotterel damgalı yağmurcun
golden plover altın yağmurcun
silver plover gümüşi yağmurcun
spur winged plover mahmuzlu kışkuşu
sociable plover step yağmurcun
lapwing kiz kuşu
sanderling çakıl kuşu
little stint küçük çakılkuşu
temminck's stint temmink kumkuşu
curlew sandpiper kırmızı kumkuşu
dunlin dağ kumkuşu
ruff döğüşken kuş
snipe su çuıluğu
black-tailed godwit çamur kuşu
whimbrel yağmur kervan çulluğu
curlew kervan çulluğu
spotted redshank pasrengi kızılbacak
redshank kızılbacak
greenshank bataklık düdükcünü
green sandpiper yeşilbacak
wood sandpiper orman düdükcün
common sandpiper nehirkenarı koşucusu
red-necked phalarope kırmızıboyunlu kumkuşu
mediterranean gull akdeniz martısı
little gull küçük martı
black-headed gull karabaş martı
slender-billed gull ince gagalı martı
common gull küçük kara martı
lesser black-backed gull büyük gümüşi martı
herring gull kara martı
gull-billed tern taneli deniz kırlangıcı
sandwich tern deniz kırlangıcı
common tern akalınlı deniz kırlangıcı
little tern ak kanatlı deniz kırlangıcı
whiskered tern beyaz bıyıklı deniz kırlangıcı
black-bellied sandgrouse bağırtlak
rock dove kayagüvercini
collared dove kumru
turtle dove üveyik
great spotted cuckoo tepeli guguk
cuckoo guguk
scops owl cüce baykuş
eagle owl puhu
little owl kukumav
tawny owl alaca baykuş
long eared owl kulaklı orman baykuşu
short eared owl bataklı baykuşu
nightjar çobanaldatan
swift karasağan
alpine swift akkarınlısağan
kingfisher yalı çapkını
bee eater arı kuşu
roller mavi kuzgun
hoopoe çavuşkuşu
wryneck döner boyun
Syrian woodpecker suriye ağaçkakanı
calandra lark oklağı toygarı
bimacullated lark dağtoygarı
field lark miyop toygar
lesser short-toed lark küçük kısaparmaklı toygar
woodlark orman toygarı
crested lark tepeli toygar
skylark tarla kuş
shore lark kulaklı toygar
sand martin kum kırlangıcı
Swallow kırlangıç
house martin ev kırlangıcı
barn swallow kır kırlangıcı
tawny pipit kır incir kuşu
tree pipit ağaç incir kuşu
meadow pipit çayır incir kuşu
red-throated pipit kızıl gerdanlı incir kuşu
water pipit su incir kuş
rock pipit  
blue-headed wagtail kara enseli kuvruksallayan
yellow wagtail sarı kuyruksallayan
citrine wagtail  
white wagtail ak kuvruksallayan
pied wagtail  
Wren çit kuşu
hedgesparrow/dunnock çit serçesi
rufous bush chat yelpaze kuyruklu bülbül
robin nar bülbülü
thrush nightingale çalı bülbülü
nightingale bülbül
Bluethroat buğdaycıl bülbül
white throated robin iran bülbülü
black redstart ev kızılkuyruğu
redstart bahçe kızılkuyruğu
whinchat çayır tarlakuşu
stonechat taş kuşu
wheatear kuyrukkakan
black eared wheatear karakulaklı taşöpen
Isabelline wheatear karabaşlı kuyrukkıran
Finsch's wheatear  
rock thrush taş kızıl
blackbird karatavuk
fieldfare ardıçkuşu
mistle thrush ökse ardıcı
cettis warbler setti bülbülü
river warbler ırmak ötleğeni
grasshopper-warbler çekirge ötleğeni
moustached warbler bıyıklı ırmakardıcı
sedge warbler çif ardıcı
marsh warbler bataklık ardıcı
reed warbler küçük sazardıcı
great reed warbler büyük sazardıcı
olive tree warbler zeytin ardıcı
olivaceous warbler beyaz ardıcı
lesser whitethroat çif ötleğeni
  çalı ötleğeni
garden warbler bahçe ötleğeni
blackcap karabaş ötleğeni
bonelli's warbler dağ söğüt ötleğeni
wood warbler orman söğüt ötleğeni
chiffchaff tiz sesli bülbülü
willow warbler söğüt ötleğeni
goldcrest çalıkuşu
spotted flycatcher benekli sinekkapan
collared flycatcher kolyeli sinekkapan
European pied flycatcher kara sinekkapan
bearded tit babbler bıyıklı baştankara
long-tailed tit uzunkuyruklu baştankara
blue tit mavi baştankara
great tit büyük baştankara
rock nuthatch kaya sıvacıkuşu
penduline tit çulha kuşu
golden oriole sarı asma
red backed shrike kırmızı sırtlı örümcek kuşu
lesser grey shrike kara alınlı boğan
great grey shrike yırtıcı boğan
masked shrike maskeli boğan
woodchat shrike dokuz boğan
magpie saksağan
jackdaw küçük karga
rook tohum kargası
hooded crow leş kargası
starling sığırcık
rose coloured starling pembe sığırcık
rock sparrow kaya serçesi
house sparrow serçe
Spanish sparrow söğüt serçesi
tree sparrow dağ serçesi
chaffinch ispinoz
brambling dağ ispinozu
serin küçük iskete
greenfinch büyük iskete
goldfinch saka
siskin karabaşlı iskete
linnet keten kuşu
twite sarıgagalı ketenkuşu
crimson winged finch pembe kanatlı ispinoz
common rosefinch karmen renkli şakrakkuşu
yellowhammer sarı kirazkuşu
cinereous bunting gri kirazkuşu
black headed bunting ortolan kirazkuşu
  bataklık kirazkuşu
  karabaşlı kirazkuşu
corn bunting ekin kirazkuşu
wood pigeon tahtalı güvercin
barn owl peçeli baykuş
great spotted woodpecker büyük alaca ağaçkakan
  alaca kuyrukkakan
  şarkıcı ardıç
  karabaş küçük ötleğen
  Anadolu mahsus baştankara
  cüce sinekkapan


Other animals groups Diğer hayvan grupları
Reptiles Sürüngenler
swamp turtle bataklık kaplumbağa
agemes (agama ruderatilis) hardun
starred lizard  
little lizard cücecit kertenkelesi
Cappadocian lizard (ophisops elegans) anadolu kertenkelesi
caspian arrowsnake (coluber caspius)  
water snake (natrix tesellata) su yılanı
Tailes Amphibians Kurbağagiller
green toad yeşil karakurbağası
tree toad ağaç kurbağası
lake toad göl kurbağası
Fish Balıklar
Carps Sazangiller
Cobies Taş yiyenler
Sailton pupfish Dişli sazangiller
Hymenoptera Zarkanatlılar
Libellae Kızböcekleri
Mollusks Yumuşakçalar
Barınak / Gıda

Kesif sazlarla kaplı, besin bakımından oldukça zengin, tatlı sulu küçük göller su kaşlarının yemlenmesi ve barınmaları için ideal bir alandır. Tatlı su göllerinde kurbağa ve semender lavraları ve küçük balıklar (Phoxinellus sp., Aphanius sp.) bol miktarda mevcuttur. Buralarda sazlar boylu ve sıktır. Pelikanlar, karabataklar, su tavukları, ördekler, kazlar, balıkçıllar, kaşıkçı kuşlar yuva yapacak yer ve malzemeyi kolayca bulurlar.

Tuzlu su yaşama ortamı olan Yay Gölü ise, flamingoların, martıların, kılıçgagaların ve bazı çullukların kuluçka alanıdır. Yaşama ortamının geçiş bölgesinde alanlarda yağmurcunlar, turnalar ve pelikanlar kuluçka yapar.


Kaynak: Sultan Sazlığı müzesinin broşürü

Tabiat sözlüğüme de bakabilirsiniz...

son değişiklik: Tuesday, 30-Mar-2004 19:17:33 CEST
kullanıcılar online