Kapadokya ?
Avanos hakkında
Kapadokya'nın ve Avanos'un kısa tarihi
Avanos'un sihirli çamuru
Avanos'tan fotolar
Kapadokya'dan fotolar
Avanos'un panoraması
Sultan Sazlığı
Kapadokya'nın yol haritası
SVG yol haritası
Kapadokya'nın jeolojisi
harita (Ermenice)
haritası (Yunanca)
uydu fotoğrafları
uydu fotoğrafı
topografya
uydudan topografya
gecedeki işikleri
Kapadokya'nın su kaynakları
Sultan Sazlığı (Kayseri)
Kapadokya'nın hayvanları
Kapadokya'nın bitkileri
İlin maden kaynakları
Çeşitli Kapadokya konulu dosyaları
Karamanlıca alfabesi
Eski Kayseri evleri
İlkel Çömlekçilik (tez)

SVG yol haritası

    Göster:
  • Irmak ve göl
  • İl sınırları
  • Ana yolları
  • Diğer yollar
  • İl merkezleri  ( ad)
  • İlçeler ( ad)
  • Köyler ( ad)
  • Demiryolu

son değişiklik: Wednesday, 22-Nov-2006 19:16:17 CET
kullanıcılar online